Bygge av Pergola. Spånga

Renovering av befintlig altan samt byggnation på totalentreprenad av Pergola till uteplats i villaområde. Tallåsvägen i Bromsten.