Bygge av stödmur trädgård. Landsnora Sollentuna

Fastighetsägare i Landsnora, Sollentuna ville bygga stödmur i sin trädgård till villafastigheten. Vår byggfirma hjälpte kunden med grävarbeten, schaktning och grustransporter vid markavjämning och balansering av markförhållanden. Kunden ville även lägga nya stenplattor ned gatsten och skiffer framför garageuppfarten, norra Stockholm på Storbergsliden.