Isolering av torpargrund. Jakobsberg Viksjö Järfälla

Vi utförde grundisolering av ett torp i Viksjö strax utanför Jakobsberg i Järfälla. Isoleringen utfördes av skälet att ägaren ville förbättra inomhusklimatet i torpet. Vi grävde upp ytan närmast torpet, skapade avledning till dagvattencentral och isolerade väggen med isodrän. Torpet har nu jämnare temperatur inomhus samtidigt som risken för allergier till följd av fukt och mögelproblem har minskat. Vi isolerade en torpgrund på Skulpturvägen i Viksjö utanför Stockholm.

Har du ett torp vars grund behöver isoleras? Med gedigen grundisolering kan du göra torpet mer energisnålt och samtidigt öka fastighetsvärdet. Läs mer om våra tjänster inom mark- och byggentreprenad här.

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här