Renovering Trädgård Bostadsrättsförening, Värmdö Skärmarö

Önskar din bostadsrättsförening en annorlunda trädgård?

På Percy Tamms väg fick vi arbeta med en grusbelagd trädgårdstomt på en lugn återvändsgata. De boende önskade att något mer av det lummiga och charmiga stråk som ramade in gården fanns istället för den grus- och stenlagda tomten. Vi bröt upp stenen och ersatte det mesta med gräsmattor och planteringar som uppmuntrade till utomhusvistelse. Den upprustade och omgjorda tomten blev mycket uppskattad och användes mer än tidigare.

Går du eller din förening i tankar på hur det är möjligt att förändra bostadsrättsföreningens tomt? Vi bygger pergolas och andra altaner i Stockholm. Du kan se fler av våra projekt här. 

Offert? Klicka här