Trädgårdsrenovering & Dränering. Bromma

Vår stenläggarfirma verkställde en behovslista från en villaägare av följande byggnadsarbeten i Södra Ängby på Börjesonsvägen

1. Mura upp en delvis riven mur av ölandssten
2. Sätta fast två trappsteg som börjat svikta, också ölandssten
3. Bygga trädäck ca 4×4 m samt riva befintligt trädäck (ungefär samma storlek) på annan plats och fylla igen samt anlägga gräs
4. “Täta” betongbalkong, läcker igenom vid regn
5. Lägga klinker på samma balkong och ev fler trappor
6. Ev idéer på att anlägga stenplattor för liten uteplats
7. Fräsa bort stubbe
8. Frakta bort några större stenar

Dränering utfört av en firma som är specialister inom schaktning av hus & trädgårdar i Stockholm.

Kontakta oss idag!

 


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här